New Virginia

19 kwietnia 2013, w kategorii Meksyk

New Virginia New Virginia jest to nazwa kolonizacyjnej próby, jaka została podjęta przez siły konfederackie. Dotyczyło to centralnej części kraju. Pomysł takowy narodził się u schyłku wojny secesyjnej. Jego autorem był Matthew Fontaine Maury. Służył on jako oficer w amerykańskiej marynarce, był także bardzo wszechstronnie wykształconym człowiekiem. warto wiedzieć o nim to, że stworzył on podstawy współczesnej morskiej meteorologii oraz oceanografii. Największe osiedle stanowiła wówczas Carlota. Istniał ponadto także zamiar skolonizowania miasta o nazwie Chihuahua, a ponadto także jego okolic. Maury wykorzystał dla swoich planów fakt, iż znał się z Maksymilianem I – meksykańskim cesarzem. Władca ten sam zachęcał obcokrajowców do tego, ażeby osiedlali się na meksykańskich ziemiach. Chciał on między innymi w taki sposób zbliżyć Meksyk do Europy. Planów tych jednak zaniechano po dokonanej na nim egzekucji.

Meksyk w dziewiętnastym wieku W dziewiętnastym stuleciu ogólna sytuacja w meksyku była bardzo napięta i niespokojna. Pamiętać bowiem należy o tym, iż nie był to wówczas niepodległy kraj. Funkcjonowało tam bowiem podlegające pod hiszpańskiego monarchę Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii. Nieuniknione było zatem powstanie ruchów o charakterze niepodległościowym. Pierwszym najbardziej znanym rewolucjonistą był wtedy duchowny Miguel Hidalgo. Skończył on co prawda bardzo marnie, ale zdołał zasiać w ludziach niepodległościowe idee. Zorganizował kilka zrywów, jednakże i to nie przyniosło poprawy sytuacji, albowiem w Meksyku zapanowały dosłowny chaos oraz anarchia. Dodatkowo wybuchł jeszcze konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, a powodem tego było to, że Teksas od Meksyku oderwał się, zaś Amerykanie przyłączyli go do swojego państwa. Sytuację dodatkowo zaogniła wojna domowa zakończona zbrojną interwencją ze strony krajów europejskich.

Sinn Fein

5 kwietnia 2013, w kategorii Irlandia

Sinn Fein Sinn Fein jest jedną z najbardziej znanych organizacji irlandzkich i jednocześnie politycznych partii. Nie jest wiadome, kiedy dokładnie została powołana do życia – mówi się o schyłku dziewiętnastego stulecia oraz o początku wieku dwudziestego. Znana jest jedynie data oficjalna – a było to na rok przed zakończeniem pierwszej wojny światowej. W każdym bądź razie działa do dzisiejszego dnia. Sama nazwa w języku irlandzkim oznacza dokładnie tyle, co „my sami”. Jest to partia nacjonalistyczna. Zawsze była bardzo silnie powiązana z Irlandzką Armia Republikańską – mówiono o niej jako o politycznym ramieniu IRA. W chwili obecnej jest to jedna z najważniejszych i najbardziej aktywnych organizacji na irlandzkiej scenie politycznej. Cieszy się znaczącym poparciem. W parlamencie Irlandii Północnej posiada przedstawicieli w liczbie dwudziestu ośmiu. Jej szefem jest od dwudziestu sześciu lat Gerry Adams.

Republika Jukatanu Republika Jukatanu to również część historii Meksyku. Powstała ona pod koniec lat trzydziestych dziewiętnastego stulecia. Przetrwała przez okres pięciu lat. Republika ta była państwem, jakie zostało powołane do życia na Półwyspie Jukatan. Był to jeden z efektów secesji jednego z meksykańskich stanów, a mianowicie Jukatanu. Autonomia tego stanu ogłoszona została po zamieszkach, jakie toczyły się wówczas na terenie kraju. Potwierdził to kongres o lokalnych charakterze, który to formalnie i oficjalnie ogłosił, iż Jukatan jest niepodległym i niezależnym od władz meksykańskich krajem. Republika Jukatanu posiadała także swoją konstytucję. Oczywiście, władze Meksyku nie założyły rąk i nie przyglądały się całej sytuacji bezczynnie. Najpierw doszło do zablokowania morskich dróg, a potem do interwencji zbrojnej na Jukatanie. Koniec końców, republika została zmuszona do zniesienia swojej autonomii.